Usługi kosztorysowe


O kosztorysowaniu...

Nasza firma zajmuje się wykonywaniem wszystkich prac kosztorysowych związanych z robotami budowlanymi.

Kosztorysujemy we wszystkich branżach - roboty ogólnobudowlane, instalacje sanitarne, elektryczne, zagospodarowanie terenu, sieci zewnetrzne, drogi, budowle specjalne.

Wykonujemy

kosztorys budowlany

, który możemy podzielić na dwa podstawowe typy:


Firma wykonuje również specyfikacje ogólne i techniczne wykonania i odbioru robót. Wszystkie prace budowlane opracowane przez naszą firmę są zgodne z polskimi przepisami i normami.

Kosztorysy

wykonywane są za pomocą programu Norma Pro z uwzględnieniem aktualnych cen oraz przy scisłej współpracy z Zamawiającym.

kosztorys budowlany jest sporządzany na podstawie projektów budowlanych lub wykonawczych dostarczanych przez Zamawiającego oraz na podstawie przedmiarów lub obmiarów robót, które firma wykonuje na terenie budowy.
kosztorysy w Norma Pro kosztorysowanie w systemie Athena buduj z głową wartość kosztorysowa inwestycji